Smertebehandling

Smerteteamet har en solid baggrund og mange års erfaring i smertebehandling. Som baggrund for behandlingen optages en grundig anamnese med efterfølgende undersøgelse.

Smerteteamet

Med virkning fra 1. januar 2020 har vi etableret et smerteteam i klinikken. Teamet består af speciallæge dr. med. Ole Næsh Hendriksen og fysioterapeut Annemette Daa Svarer. Fra februar knytter vi yderligere til en psykomotorisk terapeut, Sophie Barfoed.

Smerteteamet har særligt fokus på længevarende (> 6 md) smerter fra muskler, knogler og led samt smerter, som opstår i nervesystemet (neuropatisk smerte). Persisterende postoperativ smerte er også et specifikt interesseområde.

Smerteteamet har en solid baggrund og mange års erfaring i smertebehandling. Som baggrund for behandlingen optages en grundig anamnese med efterfølgende undersøgelse. Vi ønsker at tage hensyn til alle de øvrige forhold, som har indvirken på smertens opståen og vedligehold.

Gennem en tværfaglig bedømmelse søger vi at afklare, hvad der ligger til grund for smerten og hvilke behandlingstilbud, vi dermed kommer at tilbyde ud fra en årsags – og mekanismebaseret, multimodal strategi. Vi følger ”best practice” og så vidt muligt evidensbaseret metode.

Vi anvender både farmakologiske og fysiske/manuelle behandlingsmetoder og benytter triggerpunkts-injektioner og sterilvandskvadler samt – i visse tilfælde – specifikke, perifere nerveblokader.

Ved den medicinske behandling har vi som princip at starte med mindst mulige doser for derefter langsomt at øge disse under stadig kontakt med patienten, enten ved genbesøg eller via telefonisk kontakt. Dette for at reducere antallet og graden af bivirkninger.

Smertetilstanden

Da smertetilstanden ofte har forankret sig i kroppen – afhjælper vi via manuelle teknikker denne fysiske forankring. Undervisning i copingstrategier tjener til at afhjælpe den kognitive forankring.

Vi arbejder udfra ønsket om at betragte smertepatienten i et psyko-socialt helhedsperspektiv som jo i høj grad influerer på patientens oplevelse af sine smerter.

For at kunne følge patienterne tæt under forløbet påtænker vi at indføre både pakkeløsninger og/eller en klippekortsmodel. Ind til videre fungerer teamet uden offentligt tilskud.

Ønsker du nærmere oplysninger om priser og øvrige forhold, så benyt venligst kontaktformularen på vores hjemmeside.