Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk behandling

Psykomotorisk behandling er en behandlingsform, som tager højde for sammenhængen mellem krop og psyke og det enkelte menneske er i centrum. Behandlingen består af en indledende samtaledel, en efterfølgende manuel kropsbehandling samt instruktion i relevante øvelser.

Behandlingen fokuserer på at normalisere balancen i det autonome nervesystem, idet en ubalance kan vedligeholde uhensigtsmæssige symptomer og undertiden forværre dem. Formålet med behandlingen er derfor at afbalancere det autonome nervesystem gennem manuel behandling og teknikker. Formålet er desuden at afspænde sener og muskler, løsne bindevæv samt generelt at skabe bedre mobilitet i kroppen.

Samlet set kan behandlingen bidrage til at give kroppen et pusterum fra symptomerne således, at den får mulighed for at give slip, lade op og generere mere energi. Behandlingen virker dermed afspændende, regulerer et overbelastet nervesystem og minimere kroppens stressrespons, hvilket har en positiv indflydelse på blandt andet smertetilstande, kropslig uro, diffuse symptomer, mental udtrætning mm.

Kombinationen af samtale og kropsbehandling giver mulighed for at undersøge såvel kognitive, som følelsesmæssige og kropslige ressourcer og udfordringer. Derved bliver det muligt at bevidstgøre og udforske copingstrategier, smertehåndtering og lignende med henblik på at finde hensigtsmæssige fremgangsmåder til håndtering og mestring af tilstandens individuelle udtryk. Behandlingsformen tager således altid udgangspunkt i de psykiske og fysiske ressourcer, der er til rådighed hos den enkelte.

Psykomotorisk behandling er oplagt ved ME, fibromyalgi, ved kroniske og uforklarlige smerter, hoved- og nakketraumer, ved generelle forstyrrelser i det autonome nervesystem, ved stresstilstande med kropslig uro samt ved nedtrykthed og mental udtrætning.