Postural Ortostatisk Takykardisyndrom (POTS)

Betegnelsen henviser til, at symptomerne opstår i oprejst stilling (postural/ortostatisk) og er ledsaget af høj hjertefrekvens (takykardi – hurtig puls).

POTS

Posturalt ortostatisk takykardisyndrom – POTS – er en tilstand, som i væsentlig grad nedsætter evnen til daglige gøremål og reducerer livskvaliteten.

Betegnelsen henviser til, at symptomerne opstår i oprejst stilling (postural/ortostatisk) og er ledsaget af høj hjertefrekvens (takykardi – hurtig puls). Normalt er rumfanget af karsystemet og mængden af væske i blodbanen i en nøje afstemt balance. Med et sådant forhold skal der kun mindre justeringer til for at fastholde et passende blodtryk i stående stilling. Hvis balancen ændres og hjertet derfor fyldes mindre i oprejst stilling, skal det slå hurtigere for at fastholde blodtrykket. Når hjertet slår hurtigere, bliver der kortere tid til at fylde hjertet og der kan skabes en ond cirkel, hvor den øgede hjertefrekvens fører til mindre hjertefyldning og ustabil blodtrykskontrol. Dette udløser en række af de symptomer, der er karakteristiske for POTS

Diagnosen

Det er et diagnostisk krav for postural takykardi, at hjertefrekvensen skal stige med mere end 30 slag ved overgang fra liggende til stående stilling (40 slag ved alder under 18 år). Postural takykardi alene kan have mange årsager; f.eks. kan de fleste mennesker udvikle tilstanden i kombinationen af varmt vejr og lavt væske- og saltindtag eller efter længere tids sengeleje. I disse tilfælde retter tilstanden sig dog igen på væske- og saltindtag. Ved POTS derimod, forstår man en tilstand, hvor pulsen stiger i opret stilling og ledsages af en række andre symptomer, der ikke lader sig fjerne ved alene at bedre væskebalancen. Mange af symptomerne svarer til dem, der ses ved kronisk træthedssyndrom/ME.

I klinikken tilbydes udredning og vurdering af symptomerne samt individuel behandling med henblik på at opnå bedring. Diagnosen kræver måling af hjertefrekvens og blodtryk i liggende og stående stilling med særligt apparatur og eventuelt ved brug af et vippeleje. Vi benytter os af medicinsk behandling, af genoptræning – overvejende i liggende stilling – og eventuelt af diætvejledning og råd om kosttilskud. Endvidere giver vi også råd om, hvordan de daglige aktiviteter kan tilpasses.

Første konsultation må forventes at vare op til 1½ time. Der kan blive tale om yderligere undersøgelser med henblik på kontrollen af hjertefrekvens og blodtryk samt af en eventuel medicinsk behandling. Opfølgende kontrolbesøg må forventes at vare ca. ½ time. En del af behandlingskontrollen kan gennemføres som telefonkonsultation.