Om os

Det er vores håb at klinikken på længere sigt kan opnå et samarbejde med det offentlige sygehusvæsen.

Vores baggrund

Vi har alle været beskæftiget i arbejdet med personer, som er ramt af komplekse tilstande og som kun med vanskelighed har fundet plads i det offentlige sundhedssystem.

Med klinikken ønsker vi at udfylde en del af denne manglende plads og opfylde det behov, som vi ved, mange af disse personer har.

Det er vores håb at klinikken på længere sigt kan opnå et samarbejde med det offentlige sygehusvæsen.

Klinikken personale

Læge og leder af klinikken Jesper Mehlsen

jesper-mehlsen

Jeg er uddannet som læge i 1979 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i 1990. Gennem 35 år har jeg arbejdet klinisk og forsknings-mæssigt med patienter med forstyrrelser i blodtrykskontrollen, med svimmelhed, besvimelser (synkoper) og nærbesvimelse i oprejst stilling. Jeg er forfatter/medforfatter til mere end 140 artikler i internationale tidsskrifter og har været leder af en række forskningsprojekter inden for disse områder og med projekter relateret til HPV-vaccination.

Gennem de seneste 5 år har jeg arbejdet klinisk og forskningsmæssigt

med patienter, der mistænker vaccineskade som årsag til udvikling af en række symptomer, der ofte er fælles med dem, der ses ved kronisk træthedssyndrom/ME. Jeg er medlem af det europæiske råd af læger, der arbejder klinisk med ME-patienter (European ME Clinician Counsil – EMECC) og af den europæiske ME-forskningsgruppe (European ME Research Group – EMERG)

For mig er det vigtigt, at der er god tid til at lytte, undersøge, forklare og finde behandlingsmuligheder ud fra en helhedsvurdering og i tæt samspil med patienten.

Læge Louise Rindel Gudbergsen

Læge Louise Rindel Gudbergsen

Jeg er uddannet læge i 2010, og speciallæge i almen medicin siden 2017. Jeg har været praktiserende læge i Ballerup siden 2018.

Sideløbende med mit arbejde i praksis har jeg gennemført uddannelse og certificering som Functional Medicine Practitioner ved Institute for Functional Medicine i USA.

I 2021 udgav jeg gennem Gyldendal bogen Suveræn Fordøjelse. En praktisk selvhjælpsbog til at opnå bedre energi og balance i fordøjelsen og livet.

Jeg har en særlig interesse for patienter med kroniske komplekse lidelser. Her kan mine kompetencer og viden om bagvedliggende biokemiske og fysiologiske samspil i menneskekroppen, anvendes i samspil med den individuelle patients sygdomshistorie og symptombillede til virkelig at opnå en dybere forståelse for rodårsag og dermed behandlingsmæssige løsninger.

Læge Anders Brenøe Isbrand

Læge Anders Brenøe Isbrand

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2012 og har arbejdet inden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin fra 2015 til 2021. Siden foråret 2023 har jeg været en del af teamet her, hvor jeg varetager forundersøgelser og behandlingskonsultationer.
Jeg mener, det er essentielt at forstå hele mennesket bag symptomerne, især når vi arbejder med komplekse og ofte undervurderede tilstande som ME/CFS. I denne kontekst er det vigtigt at integrere den nyeste viden med en forståelse af hver enkelt patients unikke situation.
Jeg forsøger at bruge de værktøjer vi har adgang til i klinikken til at tilbyde en grundig og individuel vurdering samt behandling, der omfatter alle aspekter af dit helbred.

Læge Trine Hegelund

Tekst på vej.

Klinisk Assistent Niloufar Mehrani

Klinik Assistent Niloufar M

Tekst på vej.

Specialist i sundhedspsykologi, Ph D. Peter la Cour

peter-la-cour

Jeg blev uddannet psykolog i 1980 og arbejdede de første år i psykiatrien. I 1985 blev jeg fagligt interesseret i HIV/AIDS og dermed i de mange patienter med alvorlig fysisk sygdom, der medfører psykologiske omvæltninger. Jeg var med til at etablere sund-hedspsykologien, der er vokset frem som selvstændigt psykologisk arbejdsområde. I starten af 00erne var jeg fuldtidsansat på universitetet ved medicin og folkesundheds-studierne. De senere års kliniske arbejde har især handlet om patienter med kroniske smerter og vedvarende uforklarede fysiske symptomer. Jeg har altid undervist og skrevet meget, jeg har en PhD i religionspsykologi, og forskningsmæssigt har jeg publiceret om såvel sundhedspsykologi som eksistentiel psykologi. En bog om vedvarende uforklarede fysiske symptomer er planlagt at udkomme foråret 2021 på FADLs forlag.

For mig er det vigtigt, at en psykologisk samtale er meningsgivende for den enkelte, både når det drejer sig om praktisk symptomhåndtering og om psykologiske og eksistentielle emner. Jeg er tilknyttet Klinik Mehlsen 2 dage om ugen.

Fysioterapeut Annemette Daa Svarer

Annemette-Daa-Svarer

Jeg er uddannet fysioterapeut og har mere end 15 års erfaring med klinisk forskning, udredning og behandling af forstyrrelser i det autonome nerve-system, af følger efter hoved- og nakketraumer, af sportsskader og generelt af gener fra bevægeapparatet. Jeg har arbejdet både i offentligt og privat regi. Undervejs har jeg videreuddannet mig inden for osteopati, medicinsk og kinesisk akupunktur, fascie release-teknik, ultralydsscanning, idræts-fysioterapi og kranio-sakral terapi.

Fysioterapeut Rikke Skogstad Allen

Fysioterapeut Rikke Skogstad Allen

Klinisk fysioterapeut i 2013

Cand. scient. Idræt og sundhed i 2017.

Derudover løbende videns opdatering gennem deltagelse i relevante fysioterapeutiske- og sundhedsorienterede kurser og uddannelser.

Jeg har mange års erfaring med klinisk behandling, diagnostik og smertebehandling af en bred vifte af patienter både på privatklinik og i kommunalt genoptrænings- og behandlingsregi.

De sidste par år har jeg specialiseret mig inden for hvordan patienters fysiske symptomer og diagnoser skal ses i stærk sammenhæng med den enkelte patients mentale sundhed. Her anvender jeg i min behandlertilgang en høj grad af fokus på det autoimmune nervesystem samt hjernens-, tankernes-, og følelsernes betydning for hvordan den enkelte opnår bedring og livskvalitet ud fra hvad de netop finder meningsgivende i deres hverdag og de omgivelser de befinder sig i.

Som patient hos mig vil du opleve en behandlingstilgang hvor jeg – gennem terapeutisk samtale – gør mig umage med at forstå hvem du er og hvordan ME påvirker dit liv (holistisk tilgang) og du vil opleve at få konkrete redskaber du efterfølgende kan anvende i din hverdag inden for fx energioptimering, sanseintegration samt følelsesregulering- og håndtering.

Hos klinik Mehlsen tilbyder jeg individuel behandling både ved fysisk fremmøde eller online.

Ernæringsterapeut Dorte Stebit

Ernæringsterapeut Dorte Stebit

Jeg har en baggrund som Ernæringsterapeut fra CET, derudover er jeg uddannet Gotved bevægelseslærer og er aktiv i bestyrelsen for Sundhedsrådet og Danske Ernæringsterapeuter.

Jeg er fascineret af, hvor meget mere end at mætte, vores kost kan gøre for os. Kosten spiller en stor rolle i forhold til mange tilstande i kroppen og den mad vi spiser, har stor betydning for vores sundhed og velvære. Som ernæringsterapeut arbejder jeg med årsagsbehandling og symptomlindring gennem kost og livsstil.

Et ernæringsterapeutisk forløb foregår ved samtaler og individuel rådgivning. Mine anbefalinger baserer på de sammenhænge og bagvedliggende årsager, jeg ser som værende medvirkende til klientens helbredsmæssige udfordringer. På baggrund af dette udarbejdes en handlingsplan tilpasset klientens udfordringer og muligheder, hvor målet er symptomlindring, øget velvære og mere livskvalitet.

Laborant Eline Suzu Madsen

Laborant Eline Suzu Madsen

Jeg er uddannet som laborant i 2014 fra Professionshøjskolen Metropol. Sidste år af uddannelsen foregik i praktik hos BASF A/S i Ballerup, primært med kvalitetssikring. Efter endt uddannelse, arbejdede jeg først hos BASF A/S og siden hen i Novo Nordisk, hvor jeg også beskæftigede mig med kvalitetssikring, med administrative forhold, med laboratorieudstyr og med arbejdsgange i produktionslaboratoriet.

Jeg blev ansat hos Jesper Mehlsen på Synkopecenteret, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, i sommeren 2018 og begyndte her i klinikken medio september 2019. I klinikken varetager jeg “blæksprutte-funktionen” med sekretær- og IT-opgaver, data-analyse, indkøb og kvalitetskontrol.

Lægesekretær Kirstine A. Blichmann Brandt

Kirstine beskåret

Jeg er uddannet lægesekretær fra Frederiksberg Hospital siden 2009.

Har siddet på samtlige medicinske sengeafsnit på Frederiksberg Hospital fra 2009-2016, hvor jeg har været i tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister m.m.

Efterfølgende har jeg været i almen praksis fra 2017-2023 og nu i privat lægeklinik. Har siddet i visitationen og hjulpet med diverse opgaver.

Sideløbende underviser jeg i klassisk ballet og har 4 børn.

Lægesekretær Nadia Gjeding

Tekst på vej.