Mulige følger efter HPV-vaccination

Vaccination mod human papillomavirus gives primært for at forebygge celleforandringer i livmoderhalsen og for at forhindre kønsvorter (kondylomer).

HPV-vaccination

Vaccination mod human papillomavirus gives primært for at forebygge celleforandringer i livmoderhalsen og for at forhindre kønsvorter (kondylomer). En række vaccinerede har oplevet symptomer, som er opstået efter vaccination og som i væsentlig grad har medført handicap i dagligdagen – undertiden med svær invaliditet til følge.

Symptomerne omfatter træthed, trætbarhed, dårlig søvnkvalitet, hovedpine/migræne, hjertebanken, svimmelhed, kvalme, mavesmerter, forstoppelse, diaré, hyperaktiv blærefunktion, koncentrations- og hukommelsesbesvær samt undertiden hudforandringer, hedeture og menstruationsforstyrrelser. Vi har – hos flertallet af de hidtil undersøgte – fundet antistoffer rettet mod dele af nervesystemet. Tilsvarende antistoffer er fundet af andre forskergrupper ved ME og POTS og de tre tilstande har meget til fælles. Behandlingen hos os er rettet specifikt mod antistofferne og deres følgevirkninger og ofte vil patienter med mulige bivirkninger til vaccination få diagnosen ME.

Symptomer

Ikke alle har alle symptomer, men de fleste har hovedparten af symptomerne i deres forløb. Mange får det bedre med tiden og ved hjælp af symptomatisk behandling, men nogle forbliver svært invaliderede, sengeliggende og afhængige af andres hjælp.

Formålet med en konsultation her i klinikken er at få gennemgået den mulige baggrund for symptomer, eventuelt få stillet en diagnose, og få tilpasset behandling med henblik på at opnå bedring.

Vi benytter os af medicinsk behandling, af forsigtig genoptræning – overvejende i liggende stilling, og eventuelt af diætvejledning og råd om kosttilskud samt af samtaler om, hvordan de daglige aktiviteter kan tilpasses.

Første konsultation må forventes at vare op til 1½ time. Der kan blive tale om yderligere undersøgelser med henblik på puls- og blodtrykskontrol og efterfølgende kontrol af medicinsk behandling. Opfølgende kontrolbesøg må forventes at vare ca. ½ time. En del af behandlingskontrollen kan gennemføres som telefonkonsultation.

Der arbejdes på muligheden for at kunne foretage telemedicinsk opfølgning, som derved kan foregå i hjemmet for dem, der er sengeliggende.