Lungefunktionsundersøgelse

Lungefunktionsundersøgelse (spirometri) måler to væsentlige egenskaber ved lungerne: 1) hvor stor en mængde luft, der kan være til rådighed i lungerne; 2) hvor hurtigt luften kan pustes ud af lungerne.

Spirometri

Lungefunktionsundersøgelse (spirometri) måler to væsentlige egenskaber ved lungerne: 1) hvor stor en mængde luft, der kan være til rådighed i lungerne; 2) hvor hurtigt luften kan pustes ud af lungerne.

Lungefunktionsundersøgelse vurderer blandt andet, om modstanden i luftvejene er forøget, om lungernes rumfang er mindsket og om vejrtrækningsmusklerne er svækkede.

Åndenød er en subjektiv fornemmelse af ikke at kunne få vejret. I den sammenhæng bruges lungefunktions-undersøgelsen som et objektivt mål for, hvad åndenøden skyldes og den er således en vigtig undersøgelse ved kroniske lungesygdomme som astma og KOL. Ved disse tilstande bruges undersøgelsen dels som et led i at stille diagnosen og dels til at følge forløbet og effekten af behandlingen.

Brugen af et spirometer

Ved undersøgelsen bruges et spirometer, som i den mest enkle udgave består af et mundstykke forbundet elektronisk til en computer. Når du blæser gennem mundstykket, registreres hastigheden af luftstrømmen og den mængde luft, som strømmer igennem apparatet. Når undersøgelsen er færdig, kan man skrive resultatet ud og sammenlignes med de normal værdier under hensyntagen til alder, køn, højde og vægt.

Du skal puste flere gange gennem mundstykket for at sikre, at målingerne bliver så korrekte som mulig. Du bliver instrueret før og guided under undersøgelsen så det bedste resultat kan opnås.