Kortvarige Besvimelser – Synkoper

Synkope er det græske ord for kortslutning, og betegner et kortvarigt, uvarslet bevidsthedstab.

Hvad er synkoper?

I kender måske situationen – soldaten, der har stået stille på vagt i varmen for derefter pludseligt at falde om i bevidstløs tilstand – eller personen, der skal have taget en blodprøve og besvimer ved synet af kanylen. Teknisk set har begge oplevet en synkope. Synkope er det græske ord for kortslutning, og betegner et kortvarigt, uvarslet bevidsthedstab, som i virkeligheden kan frembringes hos alle, og som muligvis er led i vores naturlige forsvar mod uhensigtsmæssige psykiske eller fysiske belastninger.

Normalt er rumfanget af karsystemet og mængden af væske i blodbanen i en nøje afstemt balance. Med et sådant forhold skal der kun mindre justeringer til for at fastholde et passende blodtryk i stående stilling. Blodtrykket fastholdes på kort sigt af det autonome (”ubevidste”) nervesystem, men ved uhensigtsmæssige fysiske eller psykiske belastninger sker der en forskydning mellem dele af dette nervesystem, således at hjertefrekvensen (pulsen) falder og karrene udvides. Blodtrykket når herved til den kritisk grænse, der udløser bevidsthedstabet.

I liggende stilling normaliseres blodtrykket og bevidsthedstabet varer ofte få sekunder. Ofte ledsages bevidsthedstabet af kramper og undertiden af ufrivillig vandladning, hvilket gør det svært at skelne fra epilepsi. I sjældne tilfælde kan bevidsthedstabet være af længere varighed. Oftest vil det være nødvendigt at blive vurderet af neurologisk speciallæge inden den endelige diagnose og behandling kan afklares.

Konsultationen

Formålet med en konsultation her i klinikken er at få gennemgået den mulige baggrund for symptomer, eventuelt få stillet en diagnose, og få tilpasset behandling med henblik på at opnå bedring.

Vi benytter os af primært af råd og vejledning i forhold til tilstanden, men supplerer undertiden med medicinsk behandling i kortere perioder.

Første konsultation må forventes at vare op til 1½ time. Hvis der ikke er foretaget vippelejetest tidligere, foreslås det, at vi udfører vippelejetesten inden første lægekonsultation, således at resultaterne kan gennemgås. Hvis medicinsk behandling er aktuel, vil der blive tale om efterfølgende kontrol med 2-4 måneders intervaller. Opfølgende kontrolbesøg må forventes at vare ½-1 time og delvist varetages af sygeplejersken. En del af behandlingskontrollen kan gennemføres som telefon- eller SKYPE-konsultation.