Hjemmeblodtryksmåling

Blodtrykket er det tryk, som udøves mod karvæggen i de store arterier (pulsårerne).

Du kan måle blodtrykket derhjemme

Blodtrykket er det tryk, som udøves mod karvæggen i de store arterier (pulsårerne). Blodtrykket kan måles med et plastikrør i disse arterier, men måles sædvanligvis indirekte som det tryk, der skal til for at modvirket trykket inde fra arterien. Blodtrykket opgives som to værdier: det systoliske blodtryk, som er den højeste værdi, når hjertet pumper blodet ud i kredsløbet og det diastoliske blodtryk, som er den laveste værdi, når hjertet ikke pumper. Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg) og noteres som det systoliske over det diastoliske tryk f.eks.120/80 mmHg.

Hos lægen måles blodtrykket i siddende stilling med blodtryksmanchetten om overarmen og med underarmen hvilende på et stabilt underlag. Blodtrykket varierer væsentligt i løbet af dagen – blandt andet afhængigt af den fysiske aktivitet – og har oftest en tydelig døgnrytme med det laveste tryk om natten. Et tilfældigt målt blodtryk kan derfor variere betydeligt hos den enkelte person inden for samme dag og ved måling på forskellige dage. Målinger foretaget flere gange og på flere dage giver en mere sikker fastlæggelse af blodtrykket end nogle få målinger på hospitalet eller hos lægen.

Forhøjet blodtryk?

I visse tilfælde finder man et klart forhøjet blodtryk hos lægen, mens hjemmeblodtrykket er normalt – såkaldt “konsultations- eller kitteleffekt” (white-coat effect). I disse tilfælde er døgnblodtryks- eller hjemmeblodtryksmåling afgørende for at fastslå, om der er tale om reelt forhøjet blodtryk og for at følge blodtryksbehandlingen.

Sådan måler du selv blodtrykket

Sid afslappet på en stol med underarmen hvilende på et fast underlag. Tag tre målinger med to minutters mellemrum og gentag dette morgen og aften – tre dage i træk. Klik på overskriften for en nærmere forklaring.