Privat læge:
Hjælp til bla. sygdommen ME og kronisk træthed

null

Ydelser

Læs mere her

null

Fagpersonale & Kurser

Læs mere her

Udgangspunktet for klinikken er, at der findes grupper af patienter med sygdomstilstande, som er vanskelige at passe ind i det offentlige sundhedssystem. Det er komplekse tilstande med symptomer fra flere organsystemer, hvor der aktuelt ikke findes en sikker medicinsk forklaring på symptomerne.

Traditionelt bliver disse tilstande betegnet som funktionelle og symptomerne tilskrevet forstærket eller forvrænget opfattelse af kroppens almindelige signaler. I takt med den øgede viden om biokemiske, immunologiske og neurofysiologiske forandringer associeret med de komplekse tilstande er denne opfattelse under væsentlig forandring.

Klinikkens undersøgelser og behandling baserer sig på det øgede kendskab til sygdomstilstandenes organiske grundlag og klinikkens ansatte deltager selv aktivt i forskningen for derved at sikre, at den nyeste viden kan implementeres hurtigt og på et kvalificeret grundlag.

Klinikken anvender internationalt anerkendte spørgeskemaer med henblik på at kvantificere den enkeltes subjektive symptomer og klinikken vil løbende udvikle og teste nye diagnostiske muligheder, således at det bliver muligt at understøtte disse symptomer med objektive, kvantitative test.

Aktuelt foretager klinikken målinger af det ubevidste/autonome nervesystems kontrol af hjerte og kredsløb, måling af døgnblodtryk og langtidsregistrering af hjerterytmen. Vi kan – i samarbejde med eksternt laboratorium – måle antistoffer rettet mod det autonome og det sensoriske nervesystem. Der arbejdes aktuelt på at indføre metoder til måling af kognitive og motoriske udtrætningsfænomener.

Klinikken anvender godkendt elektronisk journalsystem og følger reglerne i henhold til Persondataforordningen. Speciallæge Jesper Mehlsen er klinikkens databeskyttelsesansvarlige.

Akvareller udført af Monica Langelund Nielsen symboliserende tilstanden før og efter behandling

Protektor ordning til fremme af klinikkens forskning i behandling af ME

– Bliv medlem af en ME-forskningsstøtte-gruppe

ME er en kompleks sygdom, og tusindvis af videnskabelige studier har givet indblik i nogle af de biologiske mekanismer, der er ændrede ved denne sygdom. Der er dog meget vi endnu ikke har opnået tilstrækkelig forståelse af og specielt er der et stort og udækket behov for forskning i de behandlingsmæssige muligheder. Forskning koster mange penge, og da ME blandt mange er en relativt ukendt sygdom, er det svært at opnå støtte fra etablerede fonde. Vi har derfor i Klinik Mehlsen besluttet at oprette en ”Open Medicine Foundation”. Et koncept man kender fra USA. Her gives mulighed for at du – som privatperson – kan give donationer målrettet til ME forskning i Danmark. Denne protektorordning bevirker at du har mulighed for at fremme den praktiske forskning direkte, da vi i klinikken selv forsker i ME behandling. I praksis åbner vi en særskilt konto i klinikken, hvor interesserede kan blive medlemmer af en ME-forskningsstøtte-gruppe, ved at indbetale et fast månedligt beløb. Vi ved, at der er mange med interesse i at fremme ME-behandlingen i Danmark så selv små beløb 25,- eller 50,- kr. kan række langt.

Har du lyst til at høre mere om gruppen og få indblik i hvile forskningsprojekter der planlægges aktuelt, så skriv til: forskning@klinikmehlsen.com

Styrelsen for Patientsikkerhed

En sundhedsperson, der er tilknyttet Klinik Mehlsen, er underlagt

– midlertidig virksomhedsindskrænkning for så vidt  angår behandling af børn og unge under 18 år,

– fagligt påbud om at følge journalføringsbekendtgørelsen, og

– skærtpet tilsyn med den pågældendes faglige virke frem til den 29. juni 2024

Der er fulgt op på Styrelsen for Patientsikkerheds henstillinger.

Husk at melde afbud

Vi vil bede dig om at melde afbud via fanen kontakt her på hjemmesiden. Afbuddet skal ske seneste 24 timer før, hvis du er forhindret i at komme til den aftalte konsultation eller ikke kan tage imod telefon-/skypeopkald.
Vælg behandleren du har tid hos, dernæst afbud og skriv hvilken tid det drejer sig om.

Vi har en venteliste til afbudstider og vi kan derfor tilbyde din tid til en anden, hvis afbuddet kommer i tide.

Beskeder fra klinikken

Har du fået en besked fra klinikken, kan du logge ind her:

Seneste nyheder

Se alle nyheder her.