Privat læge:
Hjælp til bla. sygdommen ME og kronisk træthed

null

Ydelser

Læs mere her

null

Receptfornyelse

Læs mere her

null

Fagpersonale & Kurser

Læs mere her

Klinikkens arbejdsgrundlag

Udgangspunktet for klinikken er, at der findes grupper af patienter med sygdomstilstande, som er vanskelige at passe ind i det offentlige sundhedssystem. Det er komplekse tilstande med symptomer fra flere organsystemer, hvor der aktuelt ikke findes en sikker medicinsk forklaring på symptomerne.

Traditionelt bliver disse tilstande betegnet som funktionelle og symptomerne tilskrevet forstærket eller forvrænget opfattelse af kroppens almindelige signaler. I takt med den øgede viden om biokemiske, immunologiske og neurofysiologiske forandringer associeret med de komplekse tilstande er denne opfattelse under væsentlig forandring.

Klinikkens undersøgelser og behandling baserer sig på det øgede kendskab til sygdomstilstandenes organiske grundlag og klinikkens ansatte deltager selv aktivt i forskningen for derved at sikre, at den nyeste viden kan implementeres hurtigt og på et kvalificeret grundlag.

Klinikken anvender internationalt anerkendte spørgeskemaer med henblik på at kvantificere den enkeltes subjektive symptomer og klinikken vil løbende udvikle og teste nye diagnostiske muligheder, således at det bliver muligt at understøtte disse symptomer med objektive, kvantitative test.

Aktuelt foretager klinikken målinger af det ubevidste/autonome nervesystems kontrol af hjerte og kredsløb, måling af døgnblodtryk og langtidsregistrering af hjerterytmen. Vi kan – i samarbejde med eksternt laboratorium – måle antistoffer rettet mod det autonome og det sensoriske nervesystem. Der arbejdes aktuelt på at indføre metoder til måling af kognitive og motoriske udtrætningsfænomener.

Klinikken anvender godkendt elektronisk journalsystem og følger reglerne i henhold til Persondataforordningen. Speciallæge Jesper Mehlsen er klinikkens databeskyttelsesansvarlige.

Akvareller udført af Monica Langelund Nielsen symboliserende tilstanden før og efter behandling

Husk at melde afbud

Vi vil bede dig om at melde afbud pr. mail til klinik@klinikmehlsen.com seneste 24 timer før, hvis du er forhindret i at komme til den aftalte konsultation eller ikke kan tage i mod telefon-/skypeopkald. Skriv venligst Afbud i emnefeltet på mailen.

Vi har en venteliste til afbudstider og vi kan derfor tilbyde din tid til en anden, hvis afbuddet kommer i tide.

Akut sygdom eller lignende er naturligvis undtaget.

Seneste nyheder

Se alle nyheder her.